Εικονικές τάξεις | Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
| More

Τι νέο υπάρχει

στην τρέχουσα έκδοση της υπηρεσίας εικονικών τάξεων

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται σημαντικάς νέα χαρακτηριστικά της τρέχουσας έκδοσης, με σκοπό να ενημερωθείτε και να τα χρησιμοποιήσετε.

Εφαρμογή Saba Meeting app

Ως εναλλακτική των διεπαφών Desktop και Browser Clients, η εφαρμογή Saba Meeting app λειτουργεί μέσω ολοκληρωμένης εγκατάστασης στον υπολογιστή, ανεξάρτητα από την ύπαρξη Java. Παρακάτω δίνονται πληροφορίες χρήσης και επιλογής της εφαρμογής από το σύστημα ή από το χρήστη.

Επισκόπηση

Η εφαρμογή είναι ένα ανεξάρτητο πρόγραμμα πελάτη βασισμένο σε Java το οποίο ενσωματώνει περιβάλλον JRE και συμπεριλαμβάνει όλες τις λειτουργίες της διεπαφής προγράμματος περιήγησης (Browser Client) για τους παρουσιαστές και τους συμμετέχοντες. Επιπλέον περιλαμβάνει μεταφράσεις για όλες τις υποστηριζόμενες γλώσσες.

Αφού η εφαρμογή είναι ανεξάρτητη και χρησιμοποιεί δικό της περιβάλλον, έχει το πλεονέκτημα να μην επηρεάζεται από ενημερώσεις των προγραμμάτων περιήγησης, ρυθμίσεις ασφαλείας και ενημερώσεις της Java. Επιπλέον, επειδή δεν εμφανίζεται μέσα σε κάποιο πρόγραμμα περιήγησης διευκολύνει την κοινή χρήση των παραθύρων των προγραμμάτων περιήγησης.

Σενάρια

Η εκκίνηση μέσω Saba Meeting app μπορεί να γίνει αυτόματα, εφόσον για κάποιο λόγο (πχ Java) δεν μπορούν να εκκινηθούν οι άλλοι Clients, είτε μετά από χειροκίνητη εγκατάσταση.

Σενάριο 1: Συμμετοχή από την επιφάνεια εργασίας

Σενάριο 2: Συμμετοχή από το πρόγραμμα περιήγησης

Σενάριο 3: Χειροκίνητη εγκατάσταση εφαρμογής

Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή για το Λειτουργικό Σύστημα του υπολογιστή σας (αναγνωρίζεται αυτόματα) από την επιλογή «Λήψη εργαλείων» στο λογαριασμό σας.

Εάν δεν έχετε λογαριασμό (πχ είστε φοιτητής) και συνδέεστε μετά από πρόσκληση, μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή από τη σελίδα φόρτωσης του Saba Meeting.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εγκατάστασης της εφαρμογής από εδώ (αν εντοπιστεί Google Chrome θα εμφανιστούν οδηγίες και για τον connector)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ