Εικονικές τάξεις | Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
| More

Πολιτική χρήσης

Ενημερωθείτε για τον κανονισμό χρήσης του συστήματος στο ΕΑΠ

Παρακάτω θα βρείτε την πολιτική χρήσης του συστήματος τηλεδιασκέψεων όπως έχει συμφωνηθεί για τη λειτουργία του στα πλαίσια του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Πίνακας περιεχομένων

  1. Γλώσσα των όρων
  2. Εγκατάσταση του συστήματος
  3. Χρήση του συστήματος και διεξαγωγή τηλεδιασκέψεων
  4. Δικαιώματα ιδιοκτησίας
  5. Λογαριασμοί χρηστών και απόρρητο
  6. Εικονικές αίθουσες
  7. Υποστήριξη και ενημέρωση


Επιστροφη