Εικονικές τάξεις | Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
| More

Απαιτήσεις συστήματος

Ελέγξτε ότι το σύστημά σας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του λογισμικού Centra

Η παρούσα ενότητα έχει ως σκοπό να σας διευκολύνει στον έλεγχο συμβατότητας του συστήματός σας με το λογισμικό Saba Centra Client. Για αυτόματο έλεγχο και εγκατάσταση του λογισμικού, μπορείτε να εκτελέσετε τον οδηγό «Έλεγχος Συστήματος (System Check)»

Πίνακας περιεχομένων

  1. Απαιτήσεις υλικού (Hardware) για Saba Meeting Client
  2. Απαιτήσεις λογισμικού για εκκίνηση στην επιφάνεια εργασίας με την εφαρμογή Saba Meeting app
  3. Απαιτήσεις λογισμικού για συμμετοχή στο πρόγραμμα περιήγησης (Saba Meeting Web Access/Browser Client)
  4. Απαιτήσεις για κινητές συσκευές
  5. Αναφορές και επιπλέον οδηγίες


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ