Εικονικές τάξεις | Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
| More

Διοργάνωση εκδήλωσης

Ξεκινήστε γρήγορα με τη διοργάνωση και επιτυχή διεξαγωγή των τηλεδιασκέψεών σας

Η παρούσα ενότητα αφορά καθηγητές και χρήστες που επιθυμούν να οργανώσουν μια τηλεδιάσκεψη. Η σύνδεση απαιτεί ονοματικό λογαριασμό.


Όπως αναφέρει η ενότητα «Δυνατότητες», η υπηρεσία τηλεδιάσκεψης του ΕΑΠ είναι μια από τις πιο σύγχρονες και ευέλικτες στην αγορά σήμερα. Με στόχο τον τομέα εφαρμογών τηλε-εκπαίδευσης, η πλατφόρμα αυτή συνδυάζει επιτυχώς την προσφορά ενός ευρέος φάσματος ισχυρών εφαρμογών τηλεματικής με την άνεση στη χρήση τους. Και πράγματι, η διεξαγωγή ενός τηλε-μαθήματος δε διαφέρει, τεχνικά, πολύ από την πραγματοποίηση μιας βίντεο-κλήσης με τη χρήση των ήδη γνωστών εφαρμογών σύντομης συνομιλίας (Yahoo Messenger, Facebook Messenger, Skype, κτλ). Όμως, πολυπλοκότητα ίσως υπάρχει σε μεθοδολογικό επίπεδο – δηλαδή το πώς κανείς, με την χρήση μιας τέτοιας υπηρεσίας και των παρεχόμενων εργαλείων θα μπορούσε γρήγορα να διεξάγει τηλε-μαθήματα που έχουν την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα.

Αυτός είναι και ο σκοπός συγγραφής των οδηγών προς οργανωτές και συμμετέχοντες (καθηγητές και φοιτητές για το ΕΑΠ) – να προσφερθεί μια κατάλληλη και ταχεία εισαγωγή στις δυνατότητες της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων, ώστε τα τεχνικά ζητήματα της εκπαίδευσης εξ αποστάσεως να μετακινηθούν στο παρασκήνιο. Για αυτό το λόγο, ο παρακάτω οδηγός αποτελείται από δύο βασικά μέρη:

Μερικές έννοιες

Αναφορικά με το σκοπό του παρόντος οδηγού και τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύει τα ζητήματα τηλε-εκπαίδευσης, χρειάζεται να αποσαφηνισθούν περαιτέρω μερικές έννοιες:


Πίνακας περιεχομένων

 1. Συνοπτικά
 2. Εισαχθείτε στην υπηρεσία και δοκιμάστε τις βασικές λειτουργίες
 3. Βασικές δυνατότητες του περιβάλλοντος τηλεδιάσκεψης
 4. Οργάνωση και διεξαγωγή μιας τηλεδιάσκεψης
  1. Η διοργάνωση μιας τηλεδιάσκεψης
  2. Προετοιμάστε την είσοδό σας στο σύστημα
  3. Εγκατάσταση και εκτέλεση
  4. Έναρξη και παύση της τηλεδιάσκεψης
  5. Η λήξη της τηλεδιάσκεψης
  6. Παρακολούθηση της καταγραφής μετά την λήξη
  7. Διαχείριση παρευρισκόμενων
  8. Δημιουργία ομάδων εργασίας
 5. Εισαγωγή αρχείων και χρήση εργαλείων
  1. Επεξεργασία / Δημιουργία ημερησίου προγράμματος
  2. Προσθήκη αρχείου Power Point
  3. Εισαγωγή αρχείου με δυνατότητα λήψης
  4. Εισαγωγή Βίντεο YouTube
  5. Εισαγωγή υπερσυνδέσμου
  6. Εισαγωγή Πίνακα
  7. Κοινή χρήση
  8. Διεξαγωγή Ψηφοφορίας
 6. Εργαλείο δημιουργίας Ημερήσιου Προγράμματος (Agenda Builder)
  1. Τι είναι ο Agenda Builder;
  2. Σύνδεση με τον Agenda Builder
  3. Εισαγωγή και επεξεργασία ημερήσιου προγράμματος
  4. Προσθήκη αρχείου Power Point
  5. Εισαγωγή αρχείου με δυνατότητα λήψης
  6. Εισαγωγή υπερσυνδέσμου
  7. Εισαγωγή Βίντεο YouTube
  8. Εισαγωγή Πίνακα και Κοινής χρήσης
  9. Δημιουργία ψηφοφορίας
  10. Δημιουργία αξιολόγησης
 7. Μερικά σενάρια διεξαγωγής
 8. Προτάσεις για την επιτυχή διεξαγωγή
 9. Αναφορές και επιπλέον οδηγίες


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ