Εικονικές τάξεις | Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
| More

Δυνατότητες

της υπηρεσίας εικονικών τάξεων

Η υπηρεσία εικονικών τάξεων (τηλεδιάσκεψης) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου αποτελεί ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον εκπαίδευσης και συνεργασίας από απόσταση σε πραγματικό χρόνο (real time) και λειτουργεί μέσω του διαδικτύου (Internet). Φέρνει μαζί εικονικές αίθουσες, συνδιασκέψεις και διαχείριση υλικού σε μια ενοποιημένη πλατφόρμα. Είναι ιδανικό για υψηλού βαθμού αλληλεπιδραστική ομαδική συνεργασία, εικονικές τάξεις και εφαρμογές εκπαίδευσης που συμπεριλαμβάνουν άμεση εργαστηριακή εξάσκηση.

Παρέχονται…

δυνατότητες για:

Υποστηρίζονται άμεσα…

"ηλεκτρονικές εκδηλώσεις" (events), που συμπεριλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται από:

με δυνατότητες που προσομοιώνουν το αντίστοιχο φυσικό περιβάλλον.

Οι συμμετέχοντες μπορούν…

Ενώ αυτοί που δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μπορούν να παρακολουθήσουν την καταγεγραμμένη τηλεδιάσκεψη αργότερα.

Υπηρεσία υψηλής απόδοσης

Ο μηχανισμός παροχής υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης προσαρμόζεται αυτόματα στην τεχνολογική υποδομή διαθέσιμη του χρήστη, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η βέλτιστη ποιότητα. Το σύστημα υποστηρίζει τη λειτουργία με ελάχιστες προδιαγραφές:

ενώ οι τηλεδιασκέψεις μπορούν να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά μέχρι και περιβάλλοντα HDTV, με άνεση που εξασφαλίζεται από υποδομή πληροφορικής με διαθεσιμότητα 99.99%.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες απαιτήσεων συστήματος επισκεφθείτε την ενότητα «Απαιτήσεις συστήματος».

Εναλλακτικές εφαρμογές διεπαφής

Η υπηρεσία προσφέρει εναλλακτικές λύσεις διεπαφών οι οποίες αποφασίζονται από το σύστημα ή από το χρήστη για μέγιστη απόδοση ανά σύστημα και διευκόλυνση στις λειτουργίες. Οι διαθέσιμες διεπαφές είναι:

Για ενημέρωση σχετικά με τους τρόπους σύνδεσης επισκεφθείτε τις ενότητες «Διοργάνωση εκδήλωσης» και «Παρακολούθηση εκδήλωσης», ανάλογα με το ρόλο σας.

Είδη εκπαιδευτικού κοινού

Η υπηρεσία τηλεδιάσκεψης (εικονικών τάξεων) του ΕΑΠ ξεχωρίζει δύο είδη χρηστών:

  1. Διδάσκοντες, παρουσιαστές, κεντρικοί ομιλητές, συντονιστές (leaders, presenters) - οι χρήστες που διοργανώνουν σε συνεργασία με το διαχειριστή του συστήματος και διεξάγουν μια τηλεδιάσκεψη. Οι σχετικές διαδικασίες περιγράφονται στην ενότητα «Διοργάνωση εκδήλωσης».
  2. Διδασκόμενοι, λοιποί συμμετέχοντες (guest users, participants) - οι φοιτητές και οι συμμετέχοντες σε ένα μάθημα ή μια συνεδρία μετά από συνεννόηση με το διδάσκοντα ή συντονιστή της συνεδρίας. Η διαδικασία συμμετοχής περιγράφεται στην ενότητα «Παρακολούθηση εκδήλωσης».

Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε...

την υπηρεσία τηλεδιάσκεψης, μπορείτε να προχωρήσετε στην γνωριμία με το σύστημα, ανάλογα με το ρόλο σας, όπως προτείνουν οι οδηγοί.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ