Έξοδος


Επιλέξτε Γλώσσα:

Έλεγχος Συστήματος

Πριν τρέξετε τον Έλεγχο συστήματος, εξασφαλίστε ότι το σύστημα σας πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
Απαιτήσεις συστήματος Windows
 • Windows XP, Windows Vista ή Windows 7
 • Για τον Management Server: Internet Explorer 6 SP2, IE 7, IE 8, Firefox 3, 3.1, 3.5, 3.6, Safari 4, Chrome 14.0
 • Για πρόσβαση Web: IE 7, IE 8, Firefox 3.6, Chrome 14.0, Java 5.0
 • 28,8 kbps ή γρηγορότερη σύνδεση Internet
 • P350+ MHz, 128+ MB μνήμη
 • Οθόνη 800x600 16 bit ή μεγαλύτερη ανάλυση οθόνης
Απαιτήσεις συστήματος Apple
 • Mac OS/X 10.5.x, 10.6.x
 • Για τον Management Server: Safari 3.2 ή 4.0, FireFox 3.6, Chrome 14.0
 • Για πρόσβαση Web: Safari 4, FireFox 3.6, Chrome 14.0, Java 5.0
 • Τοπικό δίκτυο (LAN) ή Ευρυζωνική σύνδεση
 • G4 700 MHz PowerPC, 384 MB μνήμη
 • Βάθος χρωμάτων οθόνης: Χιλιάδες χρώματα
Απαιτήσεις συστήματος Linux
 • SUSE Linux Enterprise Desktop Έκδοση 10
 • Red Hat Linux Enterprise Desktop Έκδοση 5
 • Για τον Management Server: FireFox 3.5 και 3.6, Chrome 14.0
 • Για πρόσβαση Web: FireFox 3.6, Chrome 14.0, Java 5.0
 • P500+ MHz, 256+ MB Μνήμη
 • Οθόνη 1024x768 16 bit ή μεγαλύτερη ανάλυση οθόνης
Απαιτήσεις Internet Voice (VOIP)
Η υπηρεσία Voice over Internet Protocol (VoIP) δεν απαιτείται για εκδηλώσεις, που χρησιμοποιούν τηλέφωνο για ήχο. Κάποιες εκδηλώσεις ενδέχεται να μην απαιτούν να έχετε ένα μικρόφωνο. Ελέγξτε το organizer εκδηλώσεών σας, για ειδικές απαιτήσεις εκδηλώσεων.
 • κάρτα ήχου, ηχεία
 • μικρόφωνο

Έναρξη