Υπηρεσία Τηλεδιασκέψεων ΕΑΠ

Η Υπηρεσία Εικονικών Τάξεων λειτουργεί πλέον σε νέα τοποθεσία. Η σελίδα http://centra.eap.gr αποτελεί παρωχημένη έκδοση

This page has been moved to http://vclass.eap.gr/welcome/index.html/.